Avsluttede aktiviteter/saker

Sikrere skolevei i Strandpromenaden

Et av SJV hovedområder er å jobbe for bedre og sikrere skoleveier. Vi tenker spesielt på de veiene som er "hovedårer" i vårt vel-område. Kommunen har nå påbegynt videreføring av fortauet i Strandpromenaden v/Frelsesarneen. I denne runden skal det bli fortau videre ned til Karlstadveien. Pr 10. mai mangler det nå kun asfalteringen.

Foreningen vil jobbe for å få fortau langs hele Strandpromenaden. Det vil i løpet av mai bli sendt bre til Kommunen om saken.

Nå etter 17. mai er det blitt asfalt på fortauet ned til Karlstadveien...... Vi venter utålmodig på fortsettelsen.

 

Additional information